عضویت 6500 نفر در 20 کتابخانه شهری و روستایی مساجد خوی

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد خوی گفت: 19 کتابخانه شهری و یک کتابخانه روستایی با 6 هزار و 537 نفر عضو ثابت در 2 هزار و 355 متر مربع مساحت در سطح کانون‌های مساجد مشغول به فعالیت است.
یوسف ضیافتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سیاست های کانون مساجد در حوزه کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه افزود: 17 کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد 9 کتابخانه روستایی و 8 کتابخانه شهری است. 
وی ادامه داد: درحال حاضر 87 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های مساجد شهرستان خوی موجود است.
وی اضافه کرد: کانون های فرهنگی هنری مساجد بستری برای حضور جوانان و نوجوانان در مساجد هستند بنابراین کانون ها ظرفیت خوبی برای ترویج امر مطالعه در بین قشری است که در سرنوشت این کشور تأثیرگذار هستند.
مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد خوی گفت: با توجه اهمیت کتاب و کتابخوانی و امر مطالعه، برنامه های متعددی با هدف ترویج این مهم در کانون های فرهنگی هنری مساجد خوی اجرا می شود.
به گزارش ایرنا کانون های مساجد با هدف جذب جوانان به مساجد راه اندازی شده است و تعامل دوسویه با دستگاه های اجرایی برای برنامه ریزی و پرکردن اوقات فراغت دارد.

هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۴۱۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۲۵۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۰۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -