کتابخانه‌های کانون های مساجد بستر مناسبی برای جذب جوانان و نوجوانان به مسجد هستند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد زیرساخت‌های مناسبی برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد هستند گرچه این کتابخانه‌ها باید پویاتر باشند.
 

سیدموسی حسینی کاشانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در گفتگو با خبرنگار شبستان در نمایشگاه کتاب در خصوص فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: مسجد محوری‌ترین جا برای انجام برنامه‌های فرهنگی است و می توان از مسجد به عنوان یک الگوی خوب برای انجام برنامه های فرهنگی یاد کرد.

 

وی با بیان اینکه ارایه برنامه های فرهنگی و دینی باید مسجدمحور باشد، گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که با اندیشه‌های حضرت آیت الله خامنه ای نیز همراه است و فعالیت خود را دنبال می کند تاثیر بسزایی در دلپذیر کردن فضای مسجد برای قشر جوان و نوجوان دارد.

 

وی افزود: کتابخانه‌های کانون های فرهنگی و هنری مساجد دارای زیرساخت های مناسبی برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد هستند و این کتابخانه ها باید پویاتر شده تا بتوانند جوانان بیشتری را به مسجد جذب نمایند.

 

حسینی کاشانی با بیان اینکه کتاب یکی از شاخصه های جدی عرصه فرهنگ و هنر است، گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب می تواند تاثیر بسزایی در کتابخوان کردن به ویژه قشر جوان و نوجوان داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه تیراژ کتاب، تعداد عناوین کتاب و ساعات مطالعه کتاب از شاخصه های تعیین کننده عرصه فرهنگ هستند، گفت: همه این شاخصه ها جزو شاخصه های تاثیرگذاری است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و ما هر چقدر بتوانیم این شاخصه ها را به صورت یکنواخت افزایش دهیم می توانیم بگوییم در عرصه فرهنگ تاثیرگذاری بیشتری داشته ایم.

 

وی خاطرنشان کرد: در برگزاری نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه کتاب باید به علاقه‌مندی های دینی و اجتماعی نیز توجه ویژه ای داشت و نمایشگاه کتاب فرصت خوبی است تا تازه های حوزه نشر در بخش های مختلف در یک بازه زمانی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد چرا که برگزاری نمایشگاه کتاب در سراسر دنیا امری پذیرفته شده می باشد.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۷ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۳۴۳۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۳۱۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۹۷۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -