ارسال بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد استان تهران

دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران تعداد ۱۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد شهرستان های استان تهران ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان تهران؛ دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران با ارسال تجهیزات کتابخانه و تعداد 15 هزار جلد کتاب، کتابخانه های مساجد شهرستان های استان تهران را تجهیز کرد.

بنابراین گزارش؛ دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران با اجرای برنامه های همچون نذر کتاب، مسابقات کتابخوانی، معرفی کتاب برتر و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در شهرستان های استان تهران گام های موثری را در راستای ترویج فرهنگ معالعه در میان جوانان و نوجوان برداشته است.

همچنین گفتنی است؛ دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران در طول مدت فعالیت خود بیش از 441 کتابخانه مخزن دار و هزار و 115 کتابخانه باز راه اندازی کرده است.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۲۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۸۹۸۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۶۸ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۵ کتابخانه شهری و ۲۸۴۵ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۲۳۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۱۵۲۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۶ کتابخانه شهری و ۳۱۲۱ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۳۵۱۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -