سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان: برگزاری دوره آموزشی کتابداری ویژه کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان

ابدالی پور، با اشاره به وجود 100 کتابخانه مخرن دار در مساجد استان لرستان، گفت: کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان در قالب کارگاه های آموزشی توانمند می شوند.
محمد ابدالی پور، امروز(27 آذر) در جمع خبرنگاران، افزود: تعداد 100 کتابخانه مخزن دار و 59 کتابخانه باز در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان راه اندازی شده است.

 سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان، اظهار داشت: تلاش می شود در قالب کارگاه های آموزشی کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد در این عرصه توانمند شوند.

 وی ادامه داد: در قالب دوره های آموزشی سالانه، آموزش های لازم در زمینه کتابداری به کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ارائه می شود.

 ابدالی پور، با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در زمینه کتاب و فرهنگ کتابخوانی، بیان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و انس با کتاب از برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد بویژه کتابخانه های  کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

 سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان، گفت: توسعه فکری و فرهنگی کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد می تواند بستری برای تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه و تقویت فرهنگ عمومی باشد.

 وی با اشاره به فعالیت 136 کتابدار در کتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان، بیان کرد: کارگاه آموزشی کتابداران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان طی ۲۹ آذر ماه جاری در خرم آباد برگزار می شود.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۴۱۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۴۳۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۰۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -