تجهیزات کتابخانه ای در بین کانون های مساجد استان اردبیل توزیع می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل از توزیع تجهیزات کتابخانه ای در بین کانون های مساجد استان اردبیل به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

نادر سقاء، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اردبیل گفت: تجهیزات کتابخانه ای در بین کانون های مساجد استان اردبیل به ارزش 500 میلیون ریال توزیع می شود.

 مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل، تصریح کرد: این تجهیزات از محل مشارکت برنامه و بوجه استان در قالب حمایت از مراکز فرهنگی در اختیار فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گرفته و همزمان با جشن های انقلاب در اختیار کانون های مساجد قرار خواهد گرفت.

 این مقام مسئول، اظهار داشت: این تجهیزات که شامل قفسه کتاب، میز مطالعه و صندلی است در بین کانون های مشگین شهر، پارس آباد، گرمی و اردبیل توزیع خواهد شد.

 سقاء، افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از مهمترین رسالت کتابخانه های مساجد است که همراه با معنویت سعی در ترویج این فرهنگ غنی در جامعه هستند.

 وی، عنوان کرد: تاکید مقام معظم رهبری نیز ترویج کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان است و کتابخانه مساجد نیز با عمل به این توصیه ها تلاش می کند تا برای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد از ظرفیت کتابخانه های مساجد استفاده کند.

 مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، یادآور شد: 144 کتابخانه مخزن دار در کانون های مساجد استان برای ارائه خدمات کتابخانه ای در مساجد فعال هستند.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۴۱۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۴۳۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۰۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -