مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در فارس بیان کرد: ۳۷ کتابخانه استان فارس به کتابخانه آستان قدس رضوی متصل می شوند

مهدیار گفت: ۳۷ کتابخانه فارس علاوه بر کتابخانه های کانون های مساجد توسط کانون کتاب آستان قدس رضوی به کتابخانه آستان قدس متصل می شوند.
«جابر مهدیار»، با اشاره افتتاحیه مجتمع فرهنگی آموزشی امام خامنه ای در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) گفت: نمایندگی آستان قدس رضوی کانون های متعددی از جمله «کانون کتاب» دارد که در فارس راه اندازی شده و در حال توسعه و ارتباط در شهرستان های استان فارس است.

 مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در فارس افزود: این کانون در حال تصمیم گیری هایی برای ساماندهی کتابخانه های استان است که بعد از رسیدن به حد مطلوب این ساماندهی از طریق آستان های قدس رضوی در تأمین کتاب ها همکاری می شود.

 وی با بیان اینکه این کتاب ها در راستای تقویت بار علمی با الگوی اسلامی است، عنوان کرد: در صورت اتصال این کتابخانه ها به کتابخانه آستان قدس رضوی از لحاظ علمی به اغنا می رسد و این طرح در مورد 37 کتابخانه فارس علاوه بر کتابخانه های کانون های مساجد در حال اجرا است و ساماندهی می شوند.

 مهدیار با بیان اینکه کتابخانه مجتمع امام خامنه ای نیز به کتابخانه آستان قدس رضوی متصل می شود، اظهار کرد: کتابخانه های زیرمجموعه نهاد کتابخانه های عمومی شامل این طرح می شوند تا بتوانند از کتاب های کتابخانه آستان هم بهره ببرند.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۴۱۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۴۳۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۰۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -