با هدف تبیین و پیشرفت فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ اجرای طرح شنبه‌های با کتاب در کتابخانه‌های عمومی مساجد البرز

مسئول ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز از اجرای طرح شنبه‌های با کتاب در کتابخانه‌های عمومی مساجد البرز خبر داد و گفت: این طرح با هدف معرفی کتاب‌های مفید و سازنده برای نوجوان و جوانان اجرا می‌شود.
«حجت الاسلام کاظم شکری» در خصوص اجرای طرح شنبه های با کتاب گفت: توسعه کتابخانه های عمومی مساجد با محوریت کانون فرهنگی هنری مساجد یکی از برنامه های در حال انجام است.

مسئول ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: به منظور اجرای این طرح میان مدیران کتابخانه های عمومی مساجد البرز کتابچه هایی با عنوان « رمان تیک» توزیع می شود.

وی توضیح داد: معرفی جذاب ترین رمان های دارای پیام تربیتی برای نوجوانان در قالب رمان های ایرانی، خارجی، دوران دفاع مقدس و … است.

حجت الاسلام شکری مطرح کرد: تبیین آموزه های دینی و مذهبی، تغییر نگرش به انسان و هستی، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز در زندگی، ایران اسلامی و … از محورهای موضوعی در راستای اجرای این طرح است.

مسئول ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز بیان کرد: در حال حاضر ۵۱ کتابخانه در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز فعالیت دارند که متناسب با جذب افراد کتابخوان و فضای کتابخانه امتیاز بندی می شوند.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -