بیش از ۱۸میلیون کتاب در کتابخانه های مساجد کشور موجود است

معاون فرهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: ۱۸ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۳۲۵ جلد کتاب در کتابخانه های مساجد سطح کشور موجود است.
سعید سعادتی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تصویب اساسنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد بعد از ۲۵ سال، رویکرد مبارکی بود که می تواند نقش مهمی در رشد و ارتقای وضعیت کانون های فرهنگی هنری مساجد داشته باشد.

وی افزود: با تصویب اساسنامه، کانون های فرهنگی هنری مساجد هویت یافته و سیاست های کلان کانون های مساجد مشخص شده است.

وی اضافه کرد: با تصویب شورای سیاست گذاری ستاد، برنامه محوری جای سلیقه محوری را گرفته است و افق برنامه ۱۴۱۴ برای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تدوین شده است.

سعادتی بیان کرد: سیاست مهم ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد، ارتقای کمی و کیفی فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

معاون فرهنگی هنری کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: تعداد هفت هزار و ۳۳۶ کتابخانه مخزن دار و ۶ هزار و ۶۳۷ کتابخانه باز در مساجد کشور فعالیت دارند.

سعادتی بیان کرد: همچنین ۶ هزار و ۶۰۰ کتابدار به صورت مردمی و خودجوش کتابخانه های مساجد کشور را اداره می کنند.

وی افزود: ۱۸ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۳۲۵ جلد کتاب در کتابخانه های مساجد موجود است.

وی اظهار داشت: از مجموع کتابخانه های مساجد کشور تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک، تعداد ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و تعداد سه هزار و۹۷۹ کتابخانه درجه پنج و تعداد یک هزار و۹۸۲ کتابخانه درجه چهار هستند.

معاون فرهنگی هنری کانون های فرهنگی هنری مساجد، با اشاره به برنامه های ستاد در انعقاد تفاهم نامه با دیگر نهادها و ارگان ها ادامه داد: تفاهم نامه ها با رویکرد جذب مشارکت دستگاه ها و نهاد ها جهت تقویت برنامه های مسجد محور تصویب می شود.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -