نماینده کتابخانه ملی در اجرای پویش «با کتاب میشه»: صدرنشینی موضوعات مذهبی در اجرای پویش «با کتاب میشه»

آخوندی با بیان‌اینکه آماده‌سازی کتابخانه‌های روستایی موجب ارتقای معرفت دینی، فرهنگی و علمی روستاییان می‌شود، گفت: بیشتر کتاب‌های واصله به پویش «با کتاب میشه» مربوط به موضوعات مذهبی هستند.

به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، «آخوندی» در نشست هم اندیشی دستگاه های مختلف در اجرای پویش «با کتاب میشه (ارسال کتاب به مناطق روستایی)» که در محل ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد با اشاره به استقبال خوب دستگاه ها از اجرای این پویش، گفت: بیشتر این کتاب ها در حوزه مذهبی هستند که بسیار خوب است و قطعا مورد استفاده روستاییان قرار می گیرد.

 نماینده کتابخانه ملی در اجرای پویش «با کتاب میشه» افزود: دستگاه های مختلف تعداد قابل توجهی کتاب ارسال کردند که البته بخش عمده آن کتاب های غیرکاربردی برای آنها است که اغلب برای مخاطب روستایی مناسب نیست مثل کتاب درباره موضوعات بودجه و امثال آن.

 وی اضافه کرد: تاکنون استبال گسترده ای از پویش با کتاب میشه صورت گرفته که انگیزه ما را در کتابخانه ملی برای گسترش این پویش در سطح کشور افزایش داده است.

 آخوندی با اشاره به علاقه روستایی ها به کتابخوانی و فراغت بیشتر آنان برای مطالعه اضافه کرد: آماده سازی کتابخانه های روستایی موجب ارتقای معرفت دینی، فرهنگی و علمی روستاییان می شود.

 وی ترویج کتابخوانی را مهم ترین هدف از اجرای پویش «با کتاب میشه» دانست و گفت: انس با کتاب می تواند میزان مشارکت روستائیان را در فعالیت های اجتماعی ارتقاء دهد در واقع آنان با مطالعه تجارب مختلف در می یابند که در کنار فعالیت های روزمره خود می توانند و باید نقش مهمی در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامونی خود داشته باشند.

 نماینده کتابخانه ملی در اجرای پویش «با کتاب میشه (ارسال کتاب به مناطق روستایی)»، یادآور شد: کتاب های جمع آوری شده در این پویش باید متنوع باشند و منحصر به حوزه های فرهنگی یا مذهبی نشوند در واقع کتاب ها مطابق با سلایق و ذائقه های مختلف روستایی ها باشد.

 وی در پایان تاکید کرد: همکاران ما در کتابخانه ملی با انگیزه ای مضاعف کتاب های واصله را دسته بندی و برای ارسال به مناطق روستایی آماده کرده اند.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -