مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل: طرح «شنبه های کتاب» برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح عموم جامعه است

سقاء گفت: طرح «شنبه های کتاب» با محوریت مساجد برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح عموم جامعه است.

«نادر سقاء» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اردبیل گفت: طرح «شنبه ها با کتاب» با محوریت مساجد برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح عموم جامعه است.

 مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب با محوریت مساجد می تواند رویکرد فرهنگی همراه با معنویت را به همراه داشته باشد و این راهکار بسیار خوبی برای فعالیت های فرهنگی است.

 این مقام مسئول اظهار داشت: نوجوانان و جوانان نیازمند معرفی الگوهای برای کتابخوانی هستند و این موضوع که مساجد محور این فعالیت باشد می تواند آنها را مانوس با معنویت و آشنا به معارف دین نیز بسازد.

 وی یادآور شد: مقام معظم رهبری توصیه های بسیار ارزشمندی در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین نوجوانان و جوانان دارند و باید در این راستا گام های اساسی برداریم.

 سقاء تاکید کرد: طرح «شنبه ها با کتاب» توسط فعالان کانون ها در سطح مساجد استان انجام می شود و تاکنون موفقیت های خوبی را نیز کسب کرده است.

 مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: حضور فعال بیش از پیش در مسابقه کتابخوانی کانون های مساجد نشان از رویکرد حضور بچه های مسجد در این برنامه فرهنگی دارد.


هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -