معرفی كتابخانه مسجد بزرگ امام رضا (ع) - مشهد

كتابخانه مسجد بزرگ امام رضا (ع) در سال 1377با درخواست و پيگيريهاي ساكنين شهرك بوعلي و هيات امناي مسجد بزرگ امام رضا(ع)ومساعدت مسولان فرهنگي آستان قدس رضوي افتتاح گرديد ه است. اين كتابخانه در طبقه فوقاني مسجد بزرگ امام رضا(ع) واقع است . ساختمان اين كتابخانه توسط باني محترم مسجد بزرگ امام رضا (ع)وقف كتابخانه وامور فرهنگي گرديده است . باني اين مسجد حاج محمدالوزان تبعه كشورهمسايه كويت مي باشد كه توسط ايشان علاوه بر اين مسجد مساجد متعدد ديگري نيز در استان خراسان وساير استانهاي كشور بنا و و به مرحله بهره برداري رسيده است.

معرفي ساختمان و فضاي كتابخانه :
كتابخانه در طبقه فوقاني مسجد بزرگ امام رضا (ع) مي باشد كه نزديك به 500 مترمربع مساحت دارد .اطراف كتابخانه فضاي سبز محله مي باشد كه مكان مناسبي براي رفع خستگي مراجعين است.
تعداد كتابها و اعضاء :
اين كتابخانه 15500 نسخه كتاب دارد و 22عنوان نشريه مشترك مي باشد. تعداد اعضاي كتابخانه در شيفت آقايان 3000 نفر مي باشد و در شيفت بانوان 4500 نفر عضو است.
معرفي بخشهاي مختلف كتابخانه :
اين كتابخانه داراي يك سالن مشتر ك جهت استفاده آقايان و بانوان دارد كه در دوشيف جداگانه ارائه خدمات مينمايد ضمنا درهمان سالن بخشهاي جداگانه اي جهت استفاده از منابع مرجع ونشريات اختصاص يافته كه هركدام خدمات خاص خود را ارائه مي نمايند.
يك بخش مجزا براي اينترنت اختصاص داده شده كه در ابتداي ورود به كتابخانه مي باشد و داراي 4 كلايت ويك سرور و پرينتر واسكنر مي باشد.
منابع وامكانات :
اين كتابخانه هم اكنون با دارابودن بيش از 15000 نسخه كتاب به زبان فارسي در موضوعات متنوع دهگانه ديوئي و22 عنوان نشريه در موضوعات مختلف اجتماعي ،فرهنگي ورزشي و...در خدمت مراجعين محترم مي باشد.
عضويت:
متقاضيان عضويت دراين كتابخانه باارائه حداقل مدارك ( كپي شناسنامه يك برگ،2قطعه عكس ومعرف) مي توانند عضو كتابخانه شده و از كتابخانه استفاده مي نمايند و شرايط امانت كتاب دراين كتابخانه براساس آخرين مصوبات كميته محترم امانت مواد سازمان مي باشد متقاضيان درهرنوبت 2 نسخه كتاب به مدت 2هفته به امانت گرفته ومجددا درصورت نيازبه مدت يك نوبت ديگر به صورت تلفني تمديد مي نمايند. در صورت تاخير در برگشت كتابهاي امانتي به شيوه ذيل عمل ميشود:
1- تاخير اول جريمه نقدي و محروميت از امانت به مدت يك نوبت زمان تاخير.
2- تاخير دوم جريمه نقدي و محروميت از دريافت كتاب به مدت دو نوبت زمان تاخير .
3- تاخير سوم كارت عضويت باطل مي گردد .
ضمنا پس از اتمام مدت اعتبار كارت عضويت، عضومي تواند با پرداخت حق عضويت ساليانه مجددا كارت عضويت خود رابه مدت يك سال ديگر تمديد نمايد. مراجعين از ساير كتابخانه هاي وابسته به سازمان نيز با ارائه كارت عضويت معتبر از خدمات امانت اين كتابخانه استفاده مي نمايند .اين كتابخانه هم اكنون داراي 7500 نفر عضو ميباشد .
ساعات كار وساير خدمات فوق العاده :
ساعت كار اين كتابخانه: از ساعت 15/7 الي 30/13 ويژه استفاده بانوان و از ساعت 30/13 الي 45/19 ويژه استفاده آقايان است.
اين كتابخانه داراي تابلو بريده جرايد نيزمي باشد كه بصورت هفته اي مطالب تهيه ودر معرض استفاده عموم مراجعين قرارمي گيرد.
اعضاي كتابخانه با ارائه كارت عضويت ازبانك سي دي كتابخانه نيز استفاد ه مي نمايند. آخرين منابع خريداري شده جهت اطلاع اعضاي كتابخانه ومعرفي هرچه بيشتر درقفسه تازه هاي كتاب قرارمي گيرند.
پرسنل و كاركنان:
كاركنان اين كتابخانه مجموعا 7 نفرميباشند كه شامل دو نفركارشناس كتابداري مرد و زن، دو نفر مراقب مرد وزن ويك نفر نگهبان درشيفت صبح ويك نفر مامور خدماتي در شيفت عصرو يك نفر زن در بخش اينترنت كه در شيفت صبح مشغول انجام خدمات مي باشند.

هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -