راهنمای کتابخانه‌های مساجد و حسینیه‌ها منطقه پستی ۱۷ تهران

دامادی، سعید راهنمای کتابخانه‌های مساجد و حسینیه‌ها منطقه پستی ۱۷ تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تهیه و تنظیم از سعید دامادی ؛ استاد راهنما پوری سلطانی ( کارشناسی ارشد ) : کتابداری تهران، ۱۳۵۹ دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی

کتابخانه های شیعی از قرن سوم تا پایان هفتم هجری

نوشته شده توسط سیدمحمد علوی مرکز عالی: جامعه المصطقی العالمیه –مدرسه تاریخ و ادیان رشته: تاریخ تمدن اسلام/ مقطع: کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه: کتابخانه های شیعی از قرن سوم تا پایان هفتم هجری استاد یا اساتید راهنما: دکتر سید علی رضا واسعی استاد یا اساتید مشاور: آقای محمد الله اکبری دانش پژوه: سیدمحمد علوی تاریخ دفاع: اردیبهشت 1389 / تعداد صفحات: 222 کلید واژه ها: کتاب، کتابخانه، نظام اداری، شیعه، آل بویه، فاطمیان

بررسي امکان شبکه‌سازي کتابخانه‌هاي مساجد در ايران

نام نویسنده: غفاری، سعید مقطع تحصیلی: دکتری دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات  استاد راهنما: دکتر یحیی دوستدار استاد مشاور: دکتر علی شکویی سال انتشار: 1382

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍اج‍د ش‍ه‍ری‌ و ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

نام نویسنده: ص‍ب‍اغ‍ی‌ م‍دی‍س‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد محل تحصیل: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اه‍واز استاد راهنما: سال انتشار: 1382 چکیده:  ندارد

بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان كتابخانه های مساجد شهر همدان

نام نویسنده : علی زاده، طیبه مقطع تحصیلی :  کارشناسی ارشد استاد راهنما :  دکتر زهرا اباذری سال انتشار : 1388 چکیده:   پژوهش حاضر با عنوان بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان از كتابخانه های مساجد شهر همدان و با هدف مشخص شدن نوع نیازهای مطالعاتی جامعه استفاده كننده و در نظر گرفتن ویژگیهای سنی، شغلی و تحصیلاتی آنان بتوان مجموعه كتابهای مساجد را به گونه ای فراهم آورد تا حداکثر استفاده از منابع موجود را در پی داشته باشد.  

بررسي وضعيت كتابخانه هاي مساجد شهر تهران

نام نویسنده: سعید غفاری مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شمال استاد راهنما: علی شکوئی استاد مشاور: محمود حقیقی سال انتشار: 1377 چکیده: ندارد

بررسي نيازهاي مطالعاتي استفاده كنندگان از كتابخانه هاي مساجد استان تهران

نام نویسنده: هما نجفی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: زهرا اباذری استاد مشاور: زهره میرحسینی سال انتشار: 1385 چکیده: ندارد

بررسي ميزان رضايت اعضاء از خدمات كتابخانه هاي مساجدكشورزير پوشش دبيرخانه ستاد عالي هماهنگي و نظارت بركانونهاي فرهنگي و هنري مساجد كشور

نام نویسنده :هاشمي, ابوالفضل مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شمال استاد راهنما: زهره ميرحسيني استاد مشاور:حسن لاريجاني سال انتشار :  1382

بررسی وضعیت کتابخانه های مساجد استان مازندران در سال 1387

دسته: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران  نام نويسنده: هاشمی، سید محمد مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د استد راهنما : دکتر سید حسین میرجود سال انتشار :1388
۱
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -