اطلاعات کتابخانه‌ها

تعداد کل کتابخانه‌ها: 7182

* برای مشاهده مشخصات کتابخانه‌ها و کتابداران هر استان روی نام آن کلیک نمایید.
استان تعداد کتابخانه تعداد کتابخانه باز تعداد کتابدار
آذربايجان شرقی ۲۵۱ ۴۰۹ ۲۷۳
آذربايجان غربی ۱۳۲ ۱۲۲ ۱۳۳
اردبيل ۱۴۸ ۱۸۱ ۱۶۴
اصفهان ۱۱۰۶ ۱۶۶ ۱۲۶۶
البرز ۱۲۸ ۴۰ ۷
ايلام ۱۵۱ ۱۴۰ ۱۵۹
بوشهر ۱۳۲ ۱۰۸ ۱۱۹
تهران ۴۲۴ ۱۲۷۰ ۱۳۱۵
چهارمحال و بختياری ۱۶۷ ۹۰ ۱۱۷
خراسان جنوبی ۱۶۳ ۱۰۳ ۱۶۸
خراسان رضوی ۱۱۳۴ ۴۳۹ ۵۰۸
خراسان شمالی ۱۶۸ ۱۰۴ ۱۱۶
خوزستان ۱۷۹ ۱۳۵ ۲۴
زنجان ۵۶ ۵۰ ۲۹
سمنان ۸۶ ۷۶ ۹۱
سيستان و بلوچستان ۱۱۴ ۴۳۵ ۸۳
فارس ۳۷۷ ۱۹۰ ۲۳۴
قزوين ۱۲۶ ۳۹ ۱۴۵
قم ۱۸۹ ۹۴ ۱۹۳
كردستان ۶۸ ۹۰ ۳۵
كرمان ۶۲ ۱۳۸ ۷۵
کرمان جنوبی ۳۹ ۱۷۸ ۳۲
كرمانشاه ۱۳۸ ۱۲۳ ۱۱۷
کهگيلويه و بويراحمد ۱۰۲ ۳۲۵ ۶۲
گلستان ۱۴۲ ۶۶ ۱۰۲
گيلان ۱۰۲ ۱۴۸ ۱۱۵
لرستان ۱۰۱ ۵۸ ۱۳۶
مازندران ۳۰۱ ۱۶۶ ۲۸۲
مرکزی ۱۴۷ ۴۲۶ ۱۳۰
هرمزگان ۱۳۳ ۱۲۳ ۹
همدان ۲۸۷ ۱۸۹ ۲۴۰
يزد ۲۸۸ ۱۶۷ ۱۰۱
فارس جنوبی ۳۴ ۱۴ ۲۱
منطقه آزاد قشم ۵ ۱ ۱
منطقه آزاد اروند ۲ ۴ ۱
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -