اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان خراسان جنوبی » شهرستان بيرجند

محمدرسول الله (ص)
نام مسجد: محمدرسول الله (ص)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ غفاری - 20متری جرجانی
سیدالشهداء (ع)
نام مسجد: سیدالشهداء (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - م سوم سجادشهر
امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ پاسداران - م وحدت
امام حسن عسکری (ع)
نام مسجد: امام حسن عسکری (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید رجایی
امام سجاد (ع)
نام مسجد: امام سجاد (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - امامت 45
علی ابن ابیطالب (ع)
نام مسجد: علی ابن ابیطالب (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ بهشتی
چهارراه توحید
نام مسجد: چهارراه توحید
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ توحید - چهارراه توحید - خ میرزا کوچک خان غربی - چهارراه نبوت
امام جعفرصادق (ع)
نام مسجد: امام جعفرصادق (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - م اول سجادشهر
امام رضا (ع)
نام مسجد: امام رضا (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: جاده خوسف - مجتمع زندان مرکزی
ولیعصر (عج)
نام مسجد: ولیعصر (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: کیلومتر5 جاده بیرجند - کرمان - دانشکده کشاورزی
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -