اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان خراسان جنوبی » شهرستان بيرجند

محمدرسول الله (ص)
نام مسجد: محمدرسول الله (ص)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ غفاری - 20متری جرجانی
سیدالشهداء (ع)
نام مسجد: سیدالشهداء (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - م سوم سجادشهر
امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ پاسداران - م وحدت
امام حسن عسکری (ع)
نام مسجد: امام حسن عسکری (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید رجایی
امام سجاد (ع)
نام مسجد: امام سجاد (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - امامت 45
علی ابن ابیطالب (ع)
نام مسجد: علی ابن ابیطالب (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ بهشتی
چهارراه توحید
نام مسجد: چهارراه توحید
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ توحید - چهارراه توحید - خ میرزا کوچک خان غربی - چهارراه نبوت
امام جعفرصادق (ع)
نام مسجد: امام جعفرصادق (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ سجادشهر - م اول سجادشهر
امام رضا (ع)
نام مسجد: امام رضا (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: جاده خوسف - مجتمع زندان مرکزی
ولیعصر (عج)
نام مسجد: ولیعصر (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: کیلومتر5 جاده بیرجند - کرمان - دانشکده کشاورزی
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -