اطلاعات کتابداران

استان خراسان جنوبی » شهرستان بشرويه

نام: صدیقه
نام خانوادگی: خاکشور
نام مسجد:
نام: حسین
نام خانوادگی: خاکشور
نام مسجد:
نام: جواد
نام خانوادگی: قاسمیان
نام مسجد:
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: بهفروز
نام مسجد:
نام: مجتبی
نام خانوادگی: الهی
نام مسجد:
نام: معصومه
نام خانوادگی: عباسپور اول
نام مسجد:
نام: اعظم
نام خانوادگی: خاکشور
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -