اطلاعات کتابداران

استان خراسان شمالی » شهرستان شوقان

نام: بتول
نام خانوادگی: علی پور
نام مسجد:
نام: اعظم
نام خانوادگی: پاکزاد
نام مسجد:
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: گلی
نام مسجد:
نام: فریده
نام خانوادگی: رمضان زاده
نام مسجد:
نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: رمضان زاده
نام مسجد:
نام: معصومه
نام خانوادگی: شریفی مقدم
نام مسجد:
نام: خدیجه
نام خانوادگی: قاسمی
نام مسجد:
نام: علی
نام خانوادگی: گلی زاده
نام مسجد:
نام: کلثوم
نام خانوادگی: حمیدی
نام مسجد:
نام: فهیمه
نام خانوادگی: سبحانی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -