اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خراسان شمالی » شهرستان راز و جرگلان

تا این لحظه تعداد ۲ کتابدار از ۲ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۵۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۰ کتابخانه درجه سه و ۰ کتابخانه درجه چهار و ۲ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۲ کتابخانه شهری و ۰ کتابخانه روستایی است و ۱۲۵ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۴۲ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۰ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۸ کتابخانه روستایی و ۲ کتابخانه شهری است.
خاتم الانبیا (ص)
نام مسجد: حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)
نام کانون: خاتم الانبیا (ص)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر راز - خ امام خمینی (ره)
قدس
نام مسجد: جامع راز
نام کانون: قدس
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر راز میدان 22 بهمن
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -