اطلاعات کتابخانه‌ها

استان قم » شهرستان سلفچگان

تا این لحظه تعداد ۶ کتابدار از ۵ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۱۹۲۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۱ کتابخانه درجه سه و ۱ کتابخانه درجه چهار و ۳ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۰ کتابخانه شهری و ۵ کتابخانه روستایی است و ۶۲۰ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۵۷۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۲ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۲ کتابخانه روستایی و ۰ کتابخانه شهری است.
اباصالح (عج)
نام مسجد: مهدیه
نام کانون: اباصالح (عج)
کد پستی کتابخانه: ۳۷۳۶۱۸۳۳۵۴
آدرس کتابخانه: شهر سلفچگان جاده قدیم اصفهان روستای خلج آباد
امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسن مجتبی (ع)
نام کانون: قرآن و عترت
کد پستی کتابخانه: ۳۷۳۶۱۳۱۱۵۵
آدرس کتابخانه: شهر سلفچگان جاده قدیم اصفهان روستای طایقان خ شهید ابراهیم گل محمدی
بعثت
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
نام کانون: بعثت
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر سلفچگان روستای جنداب
منتظران موعود
نام مسجد: امام جعفر صادق (ع)
نام کانون: منتظران موعود
کد پستی کتابخانه: ۳۷۴۵۱۳۴۳۵۱
آدرس کتابخانه: شهر سلفچگان روستای اسلام آباد
هجرت
نام مسجد: جامع سلفچگان
نام کانون: هجرت
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر سلفچگان زیرزمین دفتر امام جمعه
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -