اطلاعات کتابخانه‌ها

استان آذربايجان غربی » شهرستان اشنويه

تا این لحظه تعداد ۱ کتابدار از ۱ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۰۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۰ کتابخانه درجه سه و ۰ کتابخانه درجه چهار و ۱ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱ کتابخانه شهری و ۰ کتابخانه روستایی است و ۳۰ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۰۰ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۳ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۱ کتابخانه روستایی و ۲ کتابخانه شهری است.
فاطمیه
نام مسجد: ملاطاها
نام کانون: فاطمیه
کد پستی کتابخانه: ۵۷۷۱۷۴۱۱۹۵
آدرس کتابخانه: خ انقلاب - روبروی سینما قدس
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -