اطلاعات کتابخانه‌ها

استان کهگيلويه و بويراحمد

تا این لحظه تعداد ۶۲ کتابدار از ۱۰۳ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۷۹۴۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۳ کتابخانه درجه دو و ۳ کتابخانه درجه سه و ۲۴ کتابخانه درجه چهار و ۷۳ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴ کتابخانه شهری و ۵۹ کتابخانه روستایی است و ۱۱۶۸۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۶۰۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۳۲۵ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۲۵۰ کتابخانه روستایی و ۷۵ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۸۳۷۴۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۰۳)

۱۵
۱۵
۶
۱۴
۳

کتابداران (تعداد کل: ۶۲)

۶
۳
۵
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۳۲۵)

۶۲
۴۹
۵
۳
۵
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۴۱۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۲۵۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۰۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -