اطلاعات کتابخانه‌ها

استان گلستان » شهرستان راميان

تا این لحظه تعداد ۱۲ کتابدار از ۹ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۲۱۲۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۲ کتابخانه درجه سه و ۳ کتابخانه درجه چهار و ۴ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۲ کتابخانه شهری و ۷ کتابخانه روستایی است و ۴۸۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۶۹۶ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۷ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۳ کتابخانه روستایی و ۴ کتابخانه شهری است.
بلال
نام مسجد: جامع دارکلاته
نام کانون: بلال
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۵۱۵۱۵۹۵
آدرس کتابخانه: رامیان - خان به بین - روستای دارکلاته
حضرت مهدی (عج)
نام مسجد: جامع زینب آباد
نام کانون: پیروان ائمه (ع)
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۱۱۱۵۹۴۵
آدرس کتابخانه: رامیان - روستای زینب آباد
شهدای سفید چشمه
نام مسجد: الزهرا (س)
نام کانون: المهدی (عج)
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۴۱۹۶۴۹۳
آدرس کتابخانه: شهر دلند روستای سفید چشمه
طاها
نام مسجد: جامع گلند
نام کانون: طاها
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۴۱۶۴۳۵۳
آدرس کتابخانه: شهر دلند روستای گلند
طفلان مسلم
نام مسجد: طفلان مسلم
نام کانون: رهپویان انقلاب
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۵۱۱۳۶۸۴
آدرس کتابخانه: رامیان - خان ببین - روستای ارازگل
علمدار
نام مسجد: جامع
نام کانون: شهید باهنر
کد پستی کتابخانه: ۴۹۵۱۷۱۸۵۱۱
آدرس کتابخانه: خ امام خمینی (ره) نرسیده به میدان مرکزی
فدائیان ولایت
نام مسجد: صاحب الزمان (عج)
نام کانون: فدائیان ولایت
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: رامیان- خان ببین - روستای حسین آباد نامتلو
معرفت
نام مسجد: جامع توران فارس
نام کانون: معرفت
کد پستی کتابخانه: ۴۹۶۸۱۱۹۷۳۵
آدرس کتابخانه: روستای توران فارس
مکتب الرقیه (س)
نام مسجد: امام حسن عسگری (ع)
نام کانون: مکتب الرقیه (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهرستان رامیان- خان ببین- بخش فندرسک- مسجد امام حسن عسگری (ع)
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -