اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان گيلان » شهرستان آستارا

جامع گنجی کش
نام مسجد: جامع گنجی کش
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۹۱۳۸۶۵۱
آدرس کتابخانه: حیران - روستای گنجی کش
امام حسین(ع)عباس آباد
نام مسجد: امام حسین(ع)عباس آباد
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۱۱۴۴۹۳۱
آدرس کتابخانه: عباس آباد - فاز 1
قدس باغچه سرا
نام مسجد: قدس باغچه سرا
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۱۱۱۳۶۴۶
آدرس کتابخانه: باغچه سرا
حضرت ابوالفضل (ع) سرالیوه
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) سرالیوه
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۶۱۴۱۷۸۴
آدرس کتابخانه: شهای محله - روستای سرالیوه
صاحب الزمان(عج)
نام مسجد: صاحب الزمان(عج)
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۶۱۶۷۵۶۷
آدرس کتابخانه: روستای بهرام محله
جامع
نام مسجد: جامع
کد پستی کتابخانه: ۴۳۹۱۷۶۴۱۹۵
آدرس کتابخانه: خ امام خمینی(ره)
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -