اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان گيلان » شهرستان تالش

امام حسین(ع) بوراسرا
نام مسجد: امام حسین(ع) بوراسرا
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۱۹۳۸۸۶۶
آدرس کتابخانه: لیسار - روستای بوراسرا
حضرت رقیه(س)
نام مسجد: حضرت رقیه(س)
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۱۹۵۴۶۱۱
آدرس کتابخانه: خ 20متری
سیدالشهداء(ع)گتگسرمحله
نام مسجد: سیدالشهداء(ع)گتگسرمحله
کد پستی کتابخانه: ۴۳۸۹۱۵۸۱۳۶
آدرس کتابخانه: روستای گنگسرمحله
جامع محمود آباد
نام مسجد: جامع محمود آباد
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۶۱۱۵۵۵۱
آدرس کتابخانه: لیسار - روستای مجمود آباد
امام حسین(ع) چلونصر
نام مسجد: امام حسین(ع) چلونصر
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۵۱۳۷۸۶۴
آدرس کتابخانه: جوکندان - روستای چلو نصر
سیدالشهداء(ع)طولارود
نام مسجد: سیدالشهداء(ع)طولارود
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۱۱۴۹۴۸۶
آدرس کتابخانه: طولارود - جنب دانشگاه پیام نور
علی بن ابیطالب(ع) خاله سرا
نام مسجد: علی بن ابیطالب(ع) خاله سرا
کد پستی کتابخانه: ۴۳۸۹۱۳۳۶۶۶
آدرس کتابخانه: اسالم - خاله سرا - روستای 57
حضرت ابوالفضل (ع) نومندان
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) نومندان
کد پستی کتابخانه: ۴۳۷۶۱۳۱۱۱۱
آدرس کتابخانه: نومندان - خ رسالت - کوچه گنجه
صاحب الزمان(عج)اوتارمحله
نام مسجد: صاحب الزمان(عج)اوتارمحله
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: لیسار - روستای ائتار محله
امام جعفرصادق(ع)منبع آب
نام مسجد: امام جعفرصادق(ع)منبع آب
کد پستی کتابخانه: ۴۳۸۹۱۵۵۵۸۹
آدرس کتابخانه: خ شهید رجایی - جنب منابع طبیعی
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -