اطلاعات کتابداران

استان اردبيل » شهرستان پارس آباد

نام: علی
نام خانوادگی: توفیقی
نام مسجد:
نام: عسگر
نام خانوادگی: توفیقی
نام مسجد:
نام: سیامک
نام خانوادگی: قهرمانی
نام مسجد:
نام: محمد
نام خانوادگی: مهدی قلی زاده
نام مسجد:
نام: قدرت اله
نام خانوادگی: مهرآوران
نام مسجد:
نام: بیت اله
نام خانوادگی: فرمانی
نام مسجد:
نام: ظریفه
نام خانوادگی: پناهی
نام مسجد:
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شیرپور
نام مسجد:
نام: بهرنگ
نام خانوادگی: آزاد
نام مسجد:
نام: رحیمه
نام خانوادگی: مدنی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -