اطلاعات کتابخانه‌ها

استان اردبيل » شهرستان نمين

تا این لحظه تعداد ۷ کتابدار از ۸ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۰۲۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۳ کتابخانه درجه سه و ۲ کتابخانه درجه چهار و ۳ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴ کتابخانه شهری و ۴ کتابخانه روستایی است و ۴۹۰ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۷۸۲ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۷ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۳ کتابخانه روستایی و ۴ کتابخانه شهری است.
شهید سلطانی
نام مسجد: باب الحوایج (ع)
نام کانون: شهید حسن باقری
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: اردبیل شهرستان نمین روستای قلنج قشلاقی
مکتب الاعظم
نام مسجد: جامع حور
نام کانون: پیامبر اعظم (ص)
کد پستی کتابخانه: ۵۶۳۳۱۴۳۱۱۱
آدرس کتابخانه: روستای حور
مکتب الرضا (ع)
نام مسجد: جامع آرخازلو
نام کانون: شهدای آرخازلو
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر آبی بیگلو روستای آرخازلو
مکتب المقدس
نام مسجد: جامع محمود آباد
نام کانون: مقدس اردبیلی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: اردبیل شهرستان نمین شهر آبی بیگلو روستای محمود آباد
مکتب المنجی
نام مسجد: جامع آبی بیگلو
نام کانون: المهدی(عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر آبی بیگلو - خ امام خمینی (ره)
مکتب النبی
نام مسجد: جامع
نام کانون: نبی رحمت
کد پستی کتابخانه: ۵۶۳۵۱۳۳۴۳۶
آدرس کتابخانه: شهر عنبران
مکتب النور
نام مسجد: جامع
نام کانون: نور
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ امام خمینی (ره) میدان شهدا
مکتب صدیقه کبری (س)
نام مسجد: امام شافعی
نام کانون: صدیقه کبری (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر عنبران خ 22 بهمن
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -