اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان اردکان

جامع
نام مسجد: جامع
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: کوشکنو
امیر المومنین
نام مسجد: امیر المومنین
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: صدر اباد مزرعه سیف
جامع
نام مسجد: جامع
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید صدوقی خ هفتم تیر
امام محمد باقر
نام مسجد: امام محمد باقر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شریف اباد خ شهید مروتی
جامع
نام مسجد: جامع
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ترک اباد
یتمیان حسین ابن علی
نام مسجد: یتمیان حسین ابن علی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید باهنر کوچه شهید فاضل
علی اصغر
نام مسجد: علی اصغر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ امام دروازه بازار نو
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -