اطلاعات کتابداران

استان يزد » شهرستان بافق

نام: عصمت
نام خانوادگی: دهقانزاده
نام مسجد:
نام: واحد
نام خانوادگی: قانعی
نام مسجد:
نام: محمد حسین
نام خانوادگی: مرشد زاده
نام مسجد:
نام: امین
نام خانوادگی: غلامزاده
نام مسجد:
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: ابوطالبی
نام مسجد:
نام: اکرم
نام خانوادگی: شفیعی
نام مسجد:
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: تفکری
نام مسجد:
نام: مهدی
نام خانوادگی: امیری
نام مسجد:
نام: منصور
نام خانوادگی: سالاری
نام مسجد:
نام: حسن
نام خانوادگی: آقایان
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -