اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان بافق

جامع برکوئیه
نام مسجد: جامع برکوئیه
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: سبزدشت. روستای برکوئیه
حاجی حسین بافق
نام مسجد: حاجی حسین بافق
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: میدان امامزاده عبدالله
مهدیه صاحب الزمان (عج)
نام مسجد: مهدیه صاحب الزمان (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: دهستان سبز دشت.روستای برکوئیه
حجت بن الحسن (عج)
نام مسجد: حجت بن الحسن (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ وحشی بافقی
امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ مهدیه
امام جعفر صادق (ع)
نام مسجد: امام جعفر صادق (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: چهار راه امام خمینی
حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای شیطور آباد
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -