اطلاعات کتابخانه‌ها

استان يزد » شهرستان تفت

تا این لحظه تعداد ۳۰ کتابدار از ۳۲ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۶۳۹۸۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲ کتابخانه درجه یک و ۰ کتابخانه درجه دو و ۱ کتابخانه درجه سه و ۹ کتابخانه درجه چهار و ۲۰ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۲۰ کتابخانه شهری و ۱۲ کتابخانه روستایی است و ۳۳۸۵ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۵۸۳۹ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۶ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۳ کتابخانه روستایی و ۱۳ کتابخانه شهری است.
ال یاسین
نام مسجد: جامع
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: پشتکوه-زردین
امام حسین (ع)
نام مسجد: جامع اسلامیه
نام کانون: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای اسلامیه
امام علی (ع)
نام مسجد: جامع بخ
نام کانون: امام حسن مجتبی (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بخش گاریزات روستای بخ
امیرالمومنین (ع)
نام مسجد: فاطمه الزهرا (س)
نام کانون: فاطمه الزهرا (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ورودی شهر - دانشگاه پیام نور مرکز تفت
بقیه الله الاعظم (عج)
نام مسجد: صاحب الزمان (عج)
نام کانون: بقیه الله الاعظم (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ابتدای جاده خلیل آباد مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)
جهاد علمی
نام مسجد: مرکز علمی کار بردی
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ابتدای شهرک حسینی مر کز علمی کاربردی علوم بهزیستی
چهارده معصوم(ع)
نام مسجد: چهارده معصوم(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ طالقانی
حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای حسین اباد
حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بخش کاریزات روستای اسلام اباد
حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بخش کاریزات روستای حجت اباد
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -