اطلاعات کتابداران

استان يزد » شهرستان تفت

نام: محمد
نام خانوادگی: رجب زاده
نام مسجد:
نام: صادق
نام خانوادگی: طایفی
نام مسجد:
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: دهقانپور
نام مسجد:
نام: محسن
نام خانوادگی: دهقانی
نام مسجد:
نام: اکرم السادات
نام خانوادگی: میر بابایی
نام مسجد:
نام: احمد
نام خانوادگی: سوفنی زاده
نام مسجد:
نام: وحید
نام خانوادگی: ابراهیمی
نام مسجد:
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: حق جو
نام مسجد:
نام: احمد رضا
نام خانوادگی: زارع رشکوییه
نام مسجد:
نام: حسین
نام خانوادگی: سلمانی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -