اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان تفت

صاحب الزمان
نام مسجد: صاحب الزمان
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: گاریزات، روستای فخرآباد
چهارده معصوم
نام مسجد: چهارده معصوم
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: اسلامیه
جامع
نام مسجد: جامع
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: رشکوئیه
جامع زردین
نام مسجد: جامع زردین
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: نیر
مراد نیر
نام مسجد: مراد نیر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خیابان ولیعصر
امامزاده سید محمد نیر
نام مسجد: امامزاده سید محمد نیر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ابتدای بلوار ورودی
فاطمیه
نام مسجد: فاطمیه
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: تفت
موسی بن جعفر
نام مسجد: موسی بن جعفر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای سانیج
حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: تفت ،سخوید،روستای مزرعه خسرو ، خیابان امیر المونین
حضرت قائم
نام مسجد: حضرت قائم
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: تفت،ظزرجان
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -