اطلاعات کتابخانه‌ها

استان يزد » شهرستان مهريز

تا این لحظه تعداد ۴۷ کتابدار از ۴۳ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۷۰۳۵۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۳ کتابخانه درجه سه و ۸ کتابخانه درجه چهار و ۳۱ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۳۱ کتابخانه شهری و ۱۲ کتابخانه روستایی است و ۶۳۵۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۵۹۵۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۲۳ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۰ کتابخانه روستایی و ۲۳ کتابخانه شهری است.
آل احمد (ص)
نام مسجد: آل احمد (ص)
نام کانون: آل احمد (ص)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ منتظری
الزهرا(س)
نام مسجد: الزهرا(س)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد-مهریز
امام جعفر صادق(ع)
نام مسجد: امام جعفر صادق(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: مزویر اباد روبروی حسینیه اعظم
امام حسن مجتبی (ع)
نام مسجد: ولی عصر (عج)
نام کانون: نورالزهرا (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ جمهوری اسلامی
امام حسین(ع)
نام مسجد: امام حسین(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهرک شهید رجایی خ حافظ
امام حسین(ع)
نام مسجد: امام حسین(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید مطهری پایین تر از میدان فاطمیه
امام حسین(ع)
نام مسجد: امام حسین(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهرک شهید باهنر
امام خمینی (ره)
نام مسجد: امام خمینی (ره)
نام کانون: امام خمینی (ره)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ جمهوری اسلامی
امام سجاد (ع)
نام مسجد: امام سجاد (ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خور میز سفلی شهرک شهید بهشتی
امام سجاد (ع)
نام مسجد: صاحب الزمان(عج)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید سید مصطفی خمینی
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -