اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان مهريز

علی ابن ابیطالب
نام مسجد: علی ابن ابیطالب
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهرک شهید صلواتی
امام حسن مجتبی
نام مسجد: امام حسن مجتبی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: سریزد جنب پای برج
صاحب ازمان
نام مسجد: صاحب ازمان
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: مهریز
ابوالفضل
نام مسجد: ابوالفضل
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ دهم فروردین کوی شهید قریشی
ابوفاضل
نام مسجد: ابوفاضل
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خورمیز علیا شهرک شهید زارعین
الرسول مهر اباد
نام مسجد: الرسول مهر اباد
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ امام حسن مجتبی
الرسول
نام مسجد: الرسول
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: مزویر اباد شهرک شهید زارعین\r\n\r\n
صاحب الزمان
نام مسجد: صاحب الزمان
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: عصمت اباد شهرک شهید بهشتی
جامع شهید صدوقی
نام مسجد: جامع شهید صدوقی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بغداد اباد بلوار طالقانی انتهای کوچه شهیدان
کاج
نام مسجد: کاج
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خورمیز سفلی حسینیه کاج
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -