اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان يزد

امیرالمومنین
نام مسجد: امیرالمومنین
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بلوار دولت اباد
مروارید
نام مسجد: مروارید
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد
انبیاء
نام مسجد: انبیاء
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: امام شهر بلوار ولی عصر
تقوی
نام مسجد: تقوی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ مهدی کوی مطهر
محمدیه
نام مسجد: محمدیه
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید رجایی روبروی دارالقران
الرحمن
نام مسجد: الرحمن
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بلوار بسیج کوی تل
علی ابن ابیطالب
نام مسجد: علی ابن ابیطالب
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: ازادشهر فلکه چهارم بلوار گلستان
امام حسن عسکری
نام مسجد: امام حسن عسکری
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد
اعظم
نام مسجد: اعظم
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد
محمدی
نام مسجد: محمدی
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -