اطلاعات کتابخانه‌ها

استان يزد » شهرستان ميبد

تا این لحظه تعداد ۰ کتابدار از ۲۳ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۵۱۴۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۱ کتابخانه درجه سه و ۶ کتابخانه درجه چهار و ۱۵ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۲۰ کتابخانه شهری و ۳ کتابخانه روستایی است و ۲۳۷۴ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۳۹۹ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۸ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۰ کتابخانه روستایی و ۸ کتابخانه شهری است.
آیت الله حائری
نام مسجد: حمزه علی
نام کانون: آیت الله حائری
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: فیروزآباد خ سلمان فارسی بعد از چهار راه دوازده امام (ع)
المهدی (عج)
نام مسجد: صاحب الزمان (عج)
نام کانون: المهدی (عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای رکن آباد خ سید رکن الدین
امام
نام مسجد: امام
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: رکن اباد
امام حسن مجتبی(ع)
نام مسجد: امام حسن مجتبی(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: محمود اباد خ رود خانه
امام محمد باقر (ع)
نام مسجد: جامع حجت آباد سفلی
نام کانون: الزهرا (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای حجت آباد سفلی
ایت الله اعرافی
نام مسجد: ایت الله اعرافی
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد-میبد
ثامن الائمه(ع)
نام مسجد: خاتم الانبیاء(ص)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهیدیه خ 30متری
حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
نام کانون: حضرت ابوالفضل (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: بفروئیه خ رسالت ک روبروی شرکت گلدانه
دوازده امام(ع)
نام مسجد: دوازده امام(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: فیروز اباد خ شهید فاضل
سید الشهدا(ع)
نام مسجد: سید الشهدا(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ امام خمینی جنب اتش نشانی
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -