اطلاعات کتابخانه‌ها

استان يزد » شهرستان ابرکوه

تا این لحظه تعداد ۱۰ کتابدار از ۲۲ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۶۳۶۳۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۱ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۳ کتابخانه درجه سه و ۷ کتابخانه درجه چهار و ۱۰ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۳ کتابخانه شهری و ۹ کتابخانه روستایی است و ۲۱۶۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۴۸۲ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۵ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۲ کتابخانه روستایی و ۱۳ کتابخانه شهری است.
ام ابیها (س)
نام مسجد: فاطمه زهرا (س)
نام کانون: ام ابیها (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: میدان بسیج
امام حسن مجتبی (ع)
نام مسجد: امام حسن مجتبی (ع)
نام کانون: امام حسن مجتبی (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ ایثار گران کوی دروازه علی
امام حسن مجتبی(ع)
نام مسجد: امام حسن مجتبی(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای خرم اباد
امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسین (ع)
نام کانون: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید مفتح محله درب قلعه
امام زادگان سید احمد و سید محمود
نام مسجد: امام زادگان سید احمد و سید محمود
نام کانون: امام زادگان سید احمد و سید محمود
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر مهردشت خ امام زادگان سید احمد و سید محمود
امام صادق (ع)
نام مسجد: آقا
نام کانون: امام صادق (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ شهید باهنر
امام علی(ع)
نام مسجد: امام علی(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: یزد-ابرکوه
امیرالمومنین (ع)
نام مسجد: امیرالمومنین (ع)
نام کانون: امام علی (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ طاووس الحرمین جنب آموزشگاه شهیدان آدمی
تسنیم
نام مسجد: محمد رسول الله (ص)
نام کانون: تسنیم
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای صفی آباد
جوادالائمه(ع)
نام مسجد: جوادالائمه(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای رئیس اباد
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -