اطلاعات کتابداران

استان يزد » شهرستان ابرکوه

نام: سید علی
نام خانوادگی: حسینی دخت
نام مسجد:
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: شفیعی
نام مسجد:
نام: اعظم
نام خانوادگی: نامجو
نام مسجد:
نام: محمد جواد
نام خانوادگی: کارگر
نام مسجد:
نام: محمد
نام خانوادگی: مشتاقی
نام مسجد:
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: امیدوار پناه
نام مسجد:
نام: لیلا
نام خانوادگی: لایق نژاد
نام مسجد:
نام: حسین
نام خانوادگی: اکرمی
نام مسجد:
نام: الهه
نام خانوادگی: رمضانی
نام مسجد:
نام: میثم
نام خانوادگی: اکرمی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -