اطلاعات کتابخانه‌ها

استان يزد » شهرستان خاتم

تا این لحظه تعداد ۰ کتابدار از ۲۲ کتابخانه مسجد در این شهرستان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۹۴۱۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۵ کتابخانه درجه سه و ۳ کتابخانه درجه چهار و ۱۳ کتابخانه درجه پنج از این شهرستان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۴ کتابخانه شهری و ۸ کتابخانه روستایی است و ۲۷۴۵ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۴۲۹۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این شهرستان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۱ کتابخانه باز در این شهرستان ثبت شده است که از این تعداد ۳ کتابخانه روستایی و ۸ کتابخانه شهری است.
امام خمینی (ره)
نام مسجد: امام خمینی (ره)
نام کانون: امام خمینی (ره)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای ترکان
انصار المهدی(عج)
نام مسجد: صاحب الزمان(عج)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ بنیاد
باقرالعلوم (ع)
نام مسجد: امام موسی کاظم (ع)
نام کانون: امام موسی کاظم (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهر هرات جاده سیاهوئیه بازداشتگاه خاتم
حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات خ شهدا
حضرت زهرا(س)
نام مسجد: حضرت زهرا(س)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ ایوبی
حضرت زینب (س)
نام مسجد: امام حسین (ع)
نام کانون: حضرت زینب (س)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ بنیاد صدوق
رسول الله (ص)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خ بهشتی
روستای احمد اباد
نام مسجد: روستای احمد اباد
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات روستای احمد اباد
روستای بختیاری
نام مسجد: روستای بختیاری
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: دهستان چاهک روستای بختیاری
روستای مبارکه
نام مسجد: مبارکه
نام کانون:
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: مروست روستای مبارکه
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -