اطلاعات کتابخانه‌های باز

استان يزد » شهرستان خاتم

امام حسین (ع)
نام مسجد: امام حسین (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خاتم
سیدالشهدا (ع)
نام مسجد: سیدالشهدا (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات خ شهید بهشتی
امام جعفر صادق (ع)
نام مسجد: امام جعفر صادق (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات خ شهید بهشتی
صاحب الزمان(عج)
نام مسجد: صاحب الزمان(عج)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: شهرک خاتمیه
حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای چاکری
امام خمینی (ره)
نام مسجد: امام خمینی (ره)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: روستای ترکان
ولیعصر
نام مسجد: ولیعصر
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات
حضرت ابوالفضل (ع)
نام مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: هرات،خیابان شهید بهشتی
شاه محمد
نام مسجد: شاه محمد
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خاتم
شهید دستغیب
نام مسجد: شهید دستغیب
کد پستی کتابخانه:
آدرس کتابخانه: خاتم،روستای شهریاری
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -