مسابقه کتابخوانی فجر فاطمی

سوالات مسابقه کتابخوانی فجر فاطمی، از کتاب شرحی بر دعاهای روزانه حضرت زهرا (س)

* لینک دانلود کتاب مسابقه
* معلت ارسال پاسخ: از 12 بهمن الی 18 اسفند 1396
* علاقه مندان می توانند پاسخ سوالات مسابقه را به صورت یک عدد 9رقمی به سامانه پیامک100001000035 ارسال نمایند.


1. با توجه به روایات ، منشا رزق چیست؟
الف) عدل خدا
ب) فضل و عنایت خدا
ج) رحمت خدا
د) همه موارد
 
2. عوامل زیادتی شکر چیست؟
الف) شناخت و معرفت نعمت و رحمت حق
ب) شناخت و معرفت ذات حق و اخلاص در عمل
ج) شناخت و عنایت منعم و حضور او
د) گزینه الف و ج
 
3. در رابطه با گامها و مراحل سلوک کدام گزینه صحیح است؟
الف) گام اول ، معرفت ، علم و عقل – گام دوم تمامیت عشق و شیدایی است.
ب) گام سوم عشق و ایمان محبت – گام چهارم رسالت است
ج) گام چهارم ، بلا و گام پنجم عبودیت است.
د) گام پنجم علم و عشق و ایمان و گام ششم رسالت است.
 
4. کدام گزینه جزء عوامل قوت در عبادت نیست؟
الف) توجه به امر و حکم
ب) رضا
ج) تمرین و تدریج
د) توجه به آثار دعا
 

5. با توجه به فراز .» اللهم انی اسئلک الهدی و التقی و العفاف و الغنی و العمل بما تحب و ترضی « :
الف) مراد از هدایت، حدی از هدایت است که در مرحله تقوا به انسان می رسد.
ب) این هدایت از مرحله ایمان به غیب شروع می شود.
ج) اقامه نماز، بعد از مرحله هدایت است.
د) همه موارد صحیح است.
 
6. وجاهت مختص چه کسانی است؟
الف) کسانی که هم محبوبیت دارند هم تواضع
ب) کسانی که هم سبقت در عمل دارند هم سبقت در نیت
ج) کسانی که دنبال رضایت حق هستند.
د) کسانی که طالب غفران و مغفرت حق هستند.

7. با توجه به تعبیر » اخلص لک عمله « ، مراد از اخلاص چیست؟
الف) اخلاص در نیت
ب) اخلاص در عمل
ج) اخلاص در دین
د) همه موارد
 
8. معنای کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) حلیت به معنای گوارایی و پاکی رزق است.
ب) صلاح یعنی شایستگی و درست حرکت کردن
ج) تاویل یعنی بازگرداندن به اصول و متون
د) نمو یعنی چیزی خودش رشد کند.

9. با توجه به فراز  ».... اللهم احرسنا بعینک اللتی لا تنام و « ، وسیله حفظ و حراست خداوند چیست؟
الف) عین
ب) رکن
ج) اسماء
د) همه موارد

تا این لحظه تعداد ۶۵۵۷ کتابدار از ۷۳۰۴ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۷۲۶۳۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۴ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۰ کتابخانه شهری و ۲۸۳۴ کتابخانه روستایی است و ۷۳۳۷۰۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۸۸۹۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۸ کتابخانه شهری و ۳۱۱۹ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -