مسابقه کتابخوانی سبک زندگی رضوی

سوالات مسابقه  کتابخوانی سبک زندگی رضوی با موضوع ازدواج و خانواده

علاقه مندان می توانند  پاسخ  سوالات  مسابقه را به صورت  یک عدد 15رقمی  از چپ به راست  همراه با نام و نام خانوادگی و نام استان  از طریق  سامانه پیامک دبیرخانه خماهنگی و نظارت بر استان خراسان رضوی به شماره 30007650001247ارسال نمایند.
 
1- رسانه ها با استفاده از چه روشی فرهنگ مصرف گرایی را رواج می دهند؟  
الف) تبیلغ کالاهای لوکس    ب) ایجاد نیازهای کاذب    ج) بمباران اطلاعات  د) همه موارد
 
2- قرآن کریم در سوره‌ی نساء آیه‌ی 21، از ازدواج به عنوان ..... یاد می‌کند.  
الف) نکاح   ب) پیمان محکم  ج) عامل آرامش گرفتن زوجین   د) هیچکدام
 
3- روند رو به افزایش طلاق در جامعه، بیانگر کدام نقص ها در داوطلبان ازدواج است؟  
الف) هم کفو نبودن زوجین  ب)نقص بینشی   ج)عدم شناخت کافی از انتظارات طرفین   د) همه موارد
 
4- به فرمودهی امام رضا (ع)، عدم توجه به کدام صفات یک خواستگار، باعث ایجاد فتنه، آشفتگی و فساد و تباهی بزرگ در جامعه میشود؟ 
الف) ایمان و باورهای صحیح  ب) ایمان و تقوا     ج) ایمان و امانت داری    د) دینداری و امانت داری
 
5- امام رضا (ع) می فرمایند: همانا درجه .... برتر از ..... است و درجه ..... بالاتر از ..... قرار دارد.   
الف)ایمان-اسلام-تقوا-ایمان   ب) ایمان-اسلام-ایمان-تقوا    ج) تقوا-ایمان-اسلام- ایمان   د) اسلام- ایمان- تقوا- ایمان
 
6- اساس زندگی زناشویی، .....، ..... و ...... است. 
الف) سازگاری-تقوا-تفاهم   ب) خوش اخلاقی – تفاهم- تقوا    ج) تقوا- همکاری- سازگاری   د)سازگاری-تفاهم-همکاری
 
7 - عبارت «آتُوا النِّساءَ» در آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء بیانگر چیست؟   
الف) مهریه نرخ زن است   ب)نشانه صداقت مرد است.  ج) پرداخت مهریه از طرف مرد به زن می باشد. د) پرداخت مهریه حق زن زن و الزامی است.
 
8- کدام گزینه بیانگر پیام های آیه‌ی 21 سوره روم در رابطه با ازدواج نمی باشد؟ 
الف) شکوفایی احساسات زوجین   ب) ایجاد سکونت و قرار بین زوجین    ج) برقراری مودت بین زوجین  د) ایجاد رحمت بین زوجین
 
9- کدام گزینه رد رابطه با مودت ورحمت صحیح نمی باشد ؟ 
الف) رحمت در خانواده در مورد بزرگتر هاست ولی فرزندان در سایه مودت پروش می یابند.
ب) مودت محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر می شود.
ج)مودت انگیزه آغاز ارتباط است ولی در ادامه رحمت جای آن را می گیرد.
د) مودت طرفینی و متقابل است ولی رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است.
 
10- کدام گزینه دربردارنده‌ی پاسخ امام رضا (ع) به ابوالقاسم فارسی در رابطه با آیه «فَاِمسَاکٌ بِمَعرُوفٍ» می باشد؟ 
الف) نگه داری زنان به شیوه ی انسانی   ب) آزار نرساندن به زنان   ج) تامین هزینه‌ی زندگی از سوی مرد بدون چشم داشت    د) همه موارد
 
11- پیامبر(ص) ثواب زنی را که از همسرش دلجویی می کند و علت اندوه او را می پرسد، چه ثوابی را وعده داده است؟ 
الف) ثواب هفتاد شهید برای هر روزش   ب) ثواب هفتاد حج مقبول برای هر روزش  ج) همنشینی با نیکان در بهشت   د) همه موارد
 
12- از دیدگاه حضرت رضا (ع) هدیه دادن باعث چه می شود؟ 
الف) ایجاد محیت     ب) کلید برآورده شدن نیازها   ج) زیاد شدن عفت همسر    د) بیرون رفتن کینه ها از قلب ها
 
13- بهترین مردان از منظر پیامبر اسلام (ص) دارای چه صفاتی هستند؟  
الف) نرم خو بوده و همسران خود را گرامی می دارند.   ب) نرم خویی و صداقت با همسر   ج) در پی کسب رضایت همسر خود بوده و برای وی هدیه می خرند.   د)همسران خود را اکرام کرده و گرامی می دارند.
 
14- تغافل به چه معناست؟ 
الف) فراموش کردن امور مهم    ب) غفلت از عبرت های گذشته    ج) چشم پوشی و گذشت   د) فراموش کردن فرائض دینی
 
15- در روایات اسلامی، بهترین صفت زنان ...... در مقابل شوهر و بدترین رفتار آنان، ...... در برابر شوهر بیان شده است.     
الف) تواضع- دروغ گویی   ب) تواضع-تکبر  ج) خوش خلقی- دروغ گویی    د) خوش خلقی-تکبر
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۷ کتابدار از ۷۳۱۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۳۴۳۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۵ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۳۱۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۹۷۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -