کتابخانه مسجد عقلا
ابوالفضل هاشمی
این کتابخانه حاوی ۵۰۰۰ جلد کتاب ارزشمند بود که در حمله غز‌ها به نیشابور در ۵۴۸ هجری قمری به همراه کتابخانه مسجد منیعی ویران شد.

آدرس: http://masjedketab.ir/272/کتابخانه_مسجد_عقلا_